Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 28.06.2017 14:07:13 

Farnosť sv. Michala Archanjela VALASKÁ BELÁ

690. výročie obce Valaská Belá

 690. výročie obce Valaská Belá

        V sobotu 5. júla 2014 sme si pripomenuli 690. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci Valaskej Belej.

Oslavy pripravilo Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej v spolupráci s Obcou Valaská Belá a za výraznej pomoci Regionálneho kultúrneho strediska Prievidza. Oslavy začali krojovaným sprievodom, ktorého sa zúčastnili členovia FS Belanka a obyvatelia obce. Kostolné zvony pozývali veriacich na slávnostnú svätú omšu do kostola sv. Michala Archanjela. Omšu celebroval miestny kňaz Vdp. Róbert Stenchlák. Počas omše sa prítomným prihovoril rodák páter Peter Dušička a Vdp. Štefan Vícen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                            Krojovaný sprievod do kostola

  

                    

                                                                              Slávnostná svätá omša

                                                                     Ukážka zásahu profesionálnych hasičov

                                                                         Krojovaný sprievod do kina Slovan

                                                                               Kultúrny program v kine Slovan

                                                                                         detský FS. Belanček

                                            Výstava v kine Slovan

                                                                       Vystúpenie Samuela Tomečka & Band

TOPlist