Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop
aktualizováno: 30.11.2015 17:46:10 

Farnosť sv. Michala Archanjela VALASKÁ BELÁ

Farské oznamy od 26.09.2016 do 02.10.2016

Farnosť Valaská Belá

 

Liturgický kalendár:

     Po

  

     Ut

  Sv. Vincenta de Paul, kňaza- spomienka

     St

  

     Št

 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov-sviatok

     Pi

  Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

     So

  Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

     Ne

  27. nedeľa v cezročnom období
 
 
Úmysly sv. omší                                KOSTOL                                                            KAPLNKA                                                            GÁPEL

 Po

 

 

 

18:00

 

 

 

 Ut

 

 

06:30

 

 

 

 St

 

 

18:00

 

 

 

 Št

 17:00

 

 

 

 18:00

 Stretnutie so všetkými zložkami farnosti, s pánom biskupom (rodiny, mládež, starší ľudia, rôzne inštitúcie)

Sv. omša s Mons. Viliamom Judákom, diecéznym biskupom

16:00

 Stretnutie s farskou radou, a zástupcami rôznych organizácií mládeže, rodín, seniorov, a rôznych spoločenstiev

 

 

 Pi

 16:00

 18:00

 

 Hodová spoločná sv. spoveď

 Hodová sv. omša, po omši stretnutie rodín

 

09:30

11:00

 Sv. spoveď starších a chorých

 Sv. omša s udelením sv. pomazania chorých

 

 

 So

 09:00

 11:00

 16:00

 18:00

 Misijné stretnutie s deťmi

 Misijné stretnutie s mládežou

 Sv. spoveď

 Vigilná sv. omša

 

 

 17:00

  

 Ne

 08:00

 10:45

   

Po skončení sv. omše fotenie a agapé v kultúrnom dome

   

 

 

 
 

Ostatné oznamy: 

Pri hodových svätých omšiach bude aj hodová ofera, za ktorú všetkým dobrodincom vyslovujem Pán Boh zaplať.

 

 

Kto by ste chceli prispieť na farský účet, môže prispieť na číslo účtu (Poštová banka): 20542229/6500

 

 

TOPlist