Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 28.06.2017 14:07:13 

Farnosť sv. Michala Archanjela VALASKÁ BELÁ


Stránka Farskej mládeže:
 
Farská mládež sa aktívne podieľa na živote farnosti už od roku 1994, keď bola založená Mariánska družina, ktorá mala 21 členov. Odvtedy pravidelne realizuje projekty (Jasličkové pobožnosti, Dobrá novina, Farská poklona...), ktoré majú už v našej farnosti tradíciu.


Počas svojho trvania mala mládež svoje centrum na viacerých miestach. Od roku 2007 má svoj klub               v centre dediny.
 

Posvätenie klubu (2007)

                                      

        

       V tom istom roku sa konal v našej farnosti prvýkrát FARSKÝ DEŇ RADOSTI na Základnej škole vo Valaskej Belej.
Po sv. omši, ktorú celebroval miestny pán farár, sa mladí zapojili do viacerých aktivít a vytvorili jedno veľké spoločenstvo.


Farský deň radosti (2007)

        


                       
                                                                                                                                                                                                                     
                        

V roku 2000 sa naša mládež prvýkrát zapojila do projektu DOBRÁ NOVINA, ktorý má svoju tradíciu od roku 1995. Jeho cieľom bolo obnoviť starý zvyk - koledovanie a dať mu novú dimenziu - pomoc núdznym deťom v krajinách tretieho sveta. Každoročne sa koledovania zúčastňuje cca 30 detí.

Dobrá novina (2008)


           

Dobrá novina (2009)

   
                                      

Dobrá novina (2010)

V tomto roku vyzbierali koledníci 1205 €. Koledovania sa zúčastnilo 35 detí a navštívili 40 rodín.
Symbolické vysielanie koledníkov robí každoročne otec biskup v Nitre. Počas tohtoročných vianočných sviatkov koledníci navštívili aj pána kardinála J. Ch. Korca a dňa 5. 1. 2011 ich prijal aj prezident SR.


Vyslanie koledníkov (Nitra 2010)

      

Koledovanie u kardinála J. Ch. Korca (2010)

      

Koledovanie v Prezidentskom paláci v Bratislave (2011)


 


Príležitosťou vyjadriť poďakovanie koledníkom Dobrej noviny za ich plné nasadenie vo vianočnom období ponúka MISIJNÁ PÚŤ DETÍ v Rajeckej Lesnej. Celodenný program tvorí putovanie sprevádzané piesňami, katechézou a svätou omšou.

Misijná púť Rajecká Lesná (2010)

     

    


Do Rajeckej Lesnej však každoročne v sobotu pred sviatkom Najsvätejšej Trojice putujú veriaci z celej farnosti. Rokmi sa pešej púte zúčastnili mnohí, ktorí s vierou putovali k Panne Márii, aby našli pomoc a silu do každodenných skúšok. Procesia máva cca 80 - 100 pútnikov, ku ktorým sa v Rajeckej Lesnej pripájajú ďalší.
Úprimné Pán Boh zaplať patrí aj farníkom z filiálky Gápel, ktorí vždy pre pútnikov pripravia uprostred putovania občerstvenie.
(Trasa: Valaská Belá (vysielanie od Kaplnky sv. Jozefa) - Gápel - Čičmanský kopec - Čičmany - Rajecká Lesná a späť).


Každoročná púť do Rajeckej Lesnej (2010)

             

     
Jedným z motivačných projektov pri formovaní detí je kampaň Vypni telku zapni seba, ktorá prebieha každoročne v máji. V rámci kampane sa deti usilujú prežiť týždeň bez televízie. Formou pestrých voľnočasových aktivít ponúka priestor pre príjemný zážitok ako alternatívu k času pasívne strávenému pred obrazovkou. Táto kampaň chce poukázať na to, že tvorivo prežívaný čas je obohacujúcejší a pomáha budovať vzťahy v rodinách a spoločenstvách na rozdiel od nadmerného sledovania televízie.

Vypni telku, zapni seba (2009)

 
 
         
       
 
    
           


   
Prostredníctvom kratších scénok, básní a piesní slávia mladí spolu s veriacimi každoročne sviatok Narodenia Ježiša Krista. Tradícia jasličkových pobožností bola "odštartovaná" v roku 1993.


Jasličková pobožnosť (2009)    Mladosť sa spája aj so zábavou a oddychom.
30. 8. - 31. 8. 2010 si mládež oddýchla a vytvorila spoločenstvo na chate (Klin).


Chata na Kline (2010)

           

            

    

  
          
 


Svätá omša a bowling vo filiálke Gápel (2010)

    
 
                                 

               "DOBRÁ NOVINA - už 10 rokov pomáhame iným" (15. 1. 2012)

Projekt s týmto názvom sa uskutočnil v nedeľu 15. januára 2012, ktorým sme si zaspomínali na počiatky a realizáciu projektu Dobrá novina v našej farnosti.

Hosťami nedeľného popoludnia boli:
Patrick Oboya - futbalista z Kene (je živým dôkazom našej pomoci ľuďom v krajinách tretieho sveta),
Jožko a Danka Kudryovci z Nitrice (porozprávali o začiatkoch Dobrej noviny na Slovensku),
Veronika Wäldlová z Lehoty pod Vtáčnikom (priblížila nám život v Afrike, priamo v Keni).
Potešila nás aj prítomnosť nášho rodáka, Juraja Slugeňa, ktorý tiež zakúsil život v Afrike.

Naša veľká vďaka patrí  nášmu pánovi farárovi, Štefanovi Nižníkovi, nielen za prítomnosť na stretnutí, ale predovšetkým za to, že stál pri zrode Dobrej noviny v našej farnosti a naďalej ju podporuje.
Poďakovanie patrí aj manželom Ivinovcom, ktorí nám už viac ako 5 rokov bezplatne prenajímajú priestory klubu pri nácvikoch Dobrej noviny ale i pri ďalších aktivitách.
Ďakujeme aj pánovi starostovi, pani riaditeľke ZŠ, obecnému úradu a všetkým, ktorí nám akýkoľvek spôsobom pomáhali v našom úsilí.

Počas desaťročného pôsobenia sa vystriedalo 80 koledníkov a vyzbieralo sa 286 641 slovenských korún     (9 514,74 eur).
 
Všetkým chceme vysloviť veľké
SIYABONGA - ĎAKUJEM.


Prípravy
 
 
    
 
 
 
 
 

Nedeľné popoludnie
 
 
   

 

Moderátorky
 
     
To sme MY - koledníci

 
 

... s Patrickom Oboyom... :)
 


Stretnutie mládeže s bratmi kapucínmi 28. 4. - 29. 4. 2012 

     
 

           

      

        
 

CHATA KLIN 

2. ročník sa konal v dňoch 29. – 30. 8. 2012 a zúčastnilo sa ho 30 detí. Hlavnou myšlienkou stretnutia bolo „Stvorenie sveta“. Zabavili sme sa prostredníctvom rôznych hier, tancov i futbalu. Bolo nám všetkým super. Veľmi nás potešila aj účasť pána farára Štefana Nižníka i Janka Ninisa pri spoločnej opekačke i večernej modlitbe. Dúfame, že sa pri podobnej akcii stretneme čo najskôr ... Akcia sa mohol uskutočniť vďaka pánu farárovi, organizácii  eRko i rôznym sponzorom. Všetkým ĎAKUJEME. :)

 
   

       

 

FARSKÁ OPEKAČKA - 24. 8. 2013

Krásne slnečné prázdniny 2013 sme chceli ukončiť spoločnou farskou opekačkou. Stretli sme sa v doline Dálnej my - farské deti a mládež, naši rodičia, starí rodičia, ale i naši kamaráti a známi. Na našu veľkú radosť zavítal medzi nás aj náš pán farár spolu s naším rodákom - pátrom Petrom Dušičkom. Začali sme spoločnou modlitbou. Spolu sme si zahrali futbal i zasmiali sme sa pri ohni. Na rôznych stanovištiach sme sa hrali, spievali a kreslili.

     

 

    

DOBRÁ NOVINA 2013

Koledníci v tomto roku vyzbierali rekordnú sumu 1840 €. Všetkým vyslovujem vrelé Pán Boh zaplať!

  

 

TOPlist