Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 28.06.2017 14:07:13 

Farnosť sv. Michala Archanjela VALASKÁ BELÁ

 

História farnosti

Názov obce v roku:

  • 1773 Bela, 1786 Bella
  • 1808 Bela, Valaszka-Bella, Walaská Bela
  • 1863-1898 Valasz
  • 1900-1913 Bélapataka
  • 1920 Valašská Belá
  • 1927- Valaská Belá

Už v roku 1572 sa spomína Valaská Belá ako farnosť. Jej pomenovanie sa spája s obyvateľmi, ktorí boli prevažne valasi. Okrem pastierstva sa venovali aj sklárstu. Toto remeslo si osvojili od jezuitov, ktorí mali v neďalekej obci Gápel svoju hutu.  

V roku 1788 sa osamostatnili farnosti Čavoj a Temeš a v roku 1965 bol k farnosti pričlenený Gápel, ktorý je v súčasnosti filiálkou.

Pôvodný drevený kostol z roku 1755  stál v jadre obce. Zásluhou miestneho farára Juraja Gábora vybudovali v roku 1737 murovaný jednoloďový kostol so sedlovou strechou, pokrytou šindľom. Terajší klasicistický kostol sv. Michala je z roku 1800. Pôvodne to bol jednoloďový pozdĺžny kostol s predstavanou vežou, vnútri zaklenutý pruskými kresbami a medziklenbovými pásmi, ktoré zbiehali do mohutných pilierov. Roku 1929 pristavali dve bočné lode, ktorých klenba náznakovite sleduje rytmus klenby pôvodného jednolodia. Roku 1944 vymaľoval interiér farského kostola akademický maliar Štefan Enhoff.

Počas prvej svetovej vojny, v roku 1916 roztopili zvony a použili ich na výrobu diel. Dva nové zvony boli posvätené v roku 1923 sekretárom dištriktu, Ľudovítom Šimakom.

V roku 1924 bol do kostola umiestený organ. Elektrifikácia kostola bola dokončená v roku 1943.

Od roku 1927 boli založené viaceré náboženské kongregácie - bratstvá Božského Srdca, Tretí rád sv. Františka. Dodnes je vo farnosti niekoľko ružencových spolkov.

Okrem farského kostola je vo farnosti aj Kaplnka sv. Jozefa, ktorá bola vysvätená v roku 1826.

Pôvodná farská budova bola drevená. V roku 1718 ju zničil požiar. Súčasná farská budova je kamenná a pochádza z roku 1822.

 

 
Kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti


Od roku 1878 do r. 1900 (spolu 22 rokov) pôsobil v našej obci farár Ján Franner, mecén Spolku sv. Vojtecha.

Prehľad kňazov, ktorí pôsobili v obci Valaská Belá od r. 1940:

 Dr. Vojtech Jánsky - 1940 - 1957

Dr. Pavol Kováč -  r. 1957-1959 ako kaplán a od roku 1959-1973 bol správcom fary.

Vdp. Jozef Stanček - 1973 - 1993

Vdp. Štefan Nižník - 1993 - 2014

Vdp. Róbert Stenchlák - 1.7.2014 -

 

TOPlist