Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 28.06.2017 14:07:13 

Farnosť sv. Michala Archanjela VALASKÁ BELÁ

 
Páter Šebastián LABO, SJ
 
 

Kňaz Spoločnosti Ježišovej. Narodil sa 19. júna 1931 vo Valaskej Belej. Študoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom a archívnictvo na bratislavskej Filozofickej fakulte UK. Roku 1963 opustil Slovensko s úmyslom vyštudovať teológiu a stať sa rehoľníkom a kňazom. V Ríme ho prijali na Lateránsku univerzitu a kňazské formovanie dostal v Kolégiu sv. Jána Nepomuckého.

Dňa 1. marca 1969 prijal z rúk biskupa Pavla Hnilicu sviatosť kňazstva a vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. V nemeckom Koblenzi sa zapojil do apoštolskej iniciatívy Pro Fratribus, ktorej „dušou“ bolo Fatimské posolstvo. S rovnakým názvom vychádzal náboženský bulletin informujúci o dianí v Cirkvi v bývalých komunistických krajinách, ktorého nemeckú redakciu páter Šebastián viedol. 

Šebastián Labo sa vyznačuje osobitou oddanosťou a láskou voči pápežovi Jánovi Pavlovi II. Napísal o ňom niekoľko kníh (Zabijem pastiera, Lietajúci pútnik 20. storočia I-VIII, z návštev na Slovensku v rokoch 1990 a 1995 Posol lásky a pokoja a Apoštol národov 20. storočia, a knihu Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého).

Vo februári 1999 mu bolo udelené čestné občianstvo obce Valaská Belá .
 
Dňa 11. decembra 2007 mu Trnavská univerzita udelila ako historikovi, redaktorovi, publicistovi, kazateľovi a jezuitovi titul Doctor Honoris Causa. Tento titul si zaslúžil za rozsiahlu publikačnú činnosť, ktorá vynikajúcim spôsobom dokumentuje apoštolské cesty pápeža Jána Pavla II. a je zdrojom štúdia pre študentov Trnavskej univerzity ako aj pre širší okruh čitateľov.

Od 7. januára 2009 patrí páter Šebastián Labo medzi nositeľov najvyšších štátnych vyznamenaní SR. Vyznamenanie PRIBINOV KRÍŽ III. TRIEDY prevzal v priestoroch Slovenskej národnej rady v Bratislave od prezidenta SR Ivana Gašparoviča. 
 

Zomrel v máji roku 2014.      
          


 
Prof. Dr. Anton HLINKA

  

Narodil sa 31. októbra 1926 vo Valaskej Belej. Už v mladom veku vstúpil do kňazského seminára saleziánov, kde strávil niekoľko rokov.   V rámci proticirkevných akcií začiatkom päťdesiatych rokov bol spoločne s ďalšími kňazmi uväznený v západných Čechách. Odtiaľ po roku väznenia (v roku 1951) emigrovall na západ. V cudzine študoval teológiu, filozofiu a psychológiu.

Od roku 1958 prednášal na Viedenskej univerzite. V roku 1964 odišiel do Kolína nad Rýnom v Nemecku a v roku 1966 na Sicíliu, kde pobudol dva roky.


Ďalšie štyri roky pôsobil v talianskom Miláne, kde začal literárne tvoriť. V roku 1971 odišiel opäť do Nemecka. Z Mníchova sa niekoľko rokov prihováral tisíckam ľudí prostredníctvom rozhlasových vĺn - pôsobil ako redaktor Slobodnej Európy, Hlasu Ameriky a rozhlasovej stanice Stefanus.


Po nežnej revolúcií v roku 1991 sa opäť vrátil do rodnej krajiny - na Slovensko. Svoj návrat komentoval ako splnenie morálnej povinnosti voči milovanej zemi i národu.

V roku 1996 mu bolo udelené čestné občianstvo obce Valaská Belá.

Zomrel v marci roku 2011.


 

Peter DUŠIČKA, SVDNarodil sa 16. februára 1964 v Bojniciach. Študoval v diecéznom seminári v Bratislave, roku 1990 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova a bol vysvätený za kňaza. Štyri roky pôsobil v Nitrianskej diecéze a od roku 1994 sa venoval formácii budúcich misionárov.

V rokoch 1999 - 2000 študoval v Inštitúte pre rehoľnú formáciu v Spojených štátoch amerických. Pol roka pracoval na juhu USA s komunitou Afroameričanov.

Od roku 2000 pôsobil v noviciáte vo Vidinej. Za jeho pôsobenia vo farnosti Močenok bol vybudovaný kostol v Hornej Kráľovej.                   V súčasnosti je provinciálom v Nitre na Kalvárií.    
 

TOPlist